ติดต่อเรา (เข้าชม 343 ครั้ง)

ที่ทำการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่

แห่งที่  1  

(สำนักงาน กกท. จังหวัดแพร่) สนามกีฬา อบจ.แพร่  ต.ในเวียง  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่  54000

โทร./โทรสาร  0 5453 1418

 

แห่งที่  2

126/10 - 13  ถ.ยันตรกิจโกศล  ต.ในเวียง  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่  54000

โทร./โทรสาร  0 5451 1563, 0 5452 3476