กกท.จับมือ จ.ตราด ยันชัดคุณสมบัตินักกีฬาที่มีสิทธิลุยช้างขาวเกมส์

อ่าน 230 | ตอบ 0
....ความเคลื่อนไหว กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 หรือ 'ช้างขาวเกมส์' ซึ่งหลังจากที่ จ.ตราด และ กกท. ได้เห็นชอบในการขยับการแข่งขัน ไปเป็นในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 28 เมษายน 2563....

....คำถามที่ตามมาคือ !แล้วนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค จะมีคุณสมบัติของอายุเป็นไปตามที่ข้อบังคับของ กกท. กำหนดหรือไม่??....

....ล่าสุด กกท. ได้อนุมัติหลักการการยกเว้นการใช้ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมวด 6 คุณสมบัตินักกีฬา ข้อ 22 (2) 'อายุนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ โดยนับตั้งแต่ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้น'....

สรุปคือ
กกท.ได้อนุโลมให้นักกีฬาที่อายุเกิน 20 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน 'ช้างขาวเกมส์' ได้ โดยยึดผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกในระดับภาคนั่นเอง 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :